Informacje nt przetwarzania danych osobowych (RODO) / plików cookies » szczegóły

{AE_MOTTO}

{AE_MOTTO_OPIS}

{AE_NAWIGACJA}


Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Systemy zarządzania - nasza oferta


Aby sprostać wymaganiom klientów, kooperantów i partnerów strategicznych, dostosować się do panujących na rynku warunków i uzyskać przewagę konkurencyjną oraz wzmocnić swoją markę warto rozważyć wdrożenie systemu zarządzania wg norm ISO. W zależności od swoich potrzeb można wybrać jeden lub kilka systemów, których wdrożenie pozwoli na osiągnięcie założonych celów i spełnienie określonych wymagań w firmie lub urzędzie.

Przygodę z systemami zarządzania wg norm ISO zazwyczaj zaczyna się od wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001, a następnie w zależności od specyfiki organizacji i potrzeb kierownictwa można rozważyć wdrażanie kolejnych systemów.

Każdy system zarządzania zapewnia zmniejszenie zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności biznesowej lub konieczności spełnienia określonych przepisów prawnych. Można również opracować zintegrowany system zarządzania, zgodny z wymaganiami kilku różnych norm (przykłady Zintegrowanych Systemów Zarządzania).

Nasze podejście stosowane przy opracowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania

W ciągu 31 letniego okresu działania opracowaliśmy i ciągle doskonalimy naszą metodykę ASTE.net.proces stosowaną w do realizacji projektów dot. systemów zarządzania. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, zgromadzonej i stosowanej wiedzy o zarządzaniu możemy skutecznie realizować projekty dostosowane do potrzeb i specyfiki działalności naszych Klientów.
Aby zapoznać się z naszym podejściem do wdrożeń zapraszamy na stronę: Nasze podejście

Podejście ASTE do wdrażania Systemów Zarządzania

Wdrażamy następujące systemy zarządzania

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015

  Celem tego systemu jest poprawa jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług i poprawa obsługi klientów.

 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004

  Celem systemu jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego oraz ograniczenie oddziaływania firmy na środowisko naturalne i tym samym spełnienie wymagań przepisów prawnych.

  Każda firma ustala cele środowiskowe realne do osiągnięcia i sfinansowania.

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007

  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest przeznaczony dla firm i instytucji, które chcą w sposób świadomy chronić posiadane informacje, a jego wdrożenie pozwala na kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji poprzez ochronę informacji i urządzeń je przetwarzających.

 • System Zarządzania BHP wg normy PN-N-18001 / OHSAS

  Celem systemu zarządzania BHP jest identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka na stanowiskach pracy, zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym, oraz awariom zagrażającym zdrowiu i życiu pracowników.

 • Specyfikacja techniczna dla dostawców przemysłu samochodowego ISO/TS 16949

  Celem specyfikacji technicznej TS 16949 jest stały rozwój i doskonalenie SZJ poprzez zapobieganie błędom, zmniejszeniu zmienności oraz strat w łańcuchu dostaw w przemyśle motoryzacyjnym. Specyfikacja Techniczna w połączeniu z ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Jakością dla projektowania i rozwoju, produkcji jak również instalowania i obsługi wyrobów związanych z motoryzacją.

 • Zarządzanie Laboratorium - ISO 17025

  Celem Systemem Zarządzania Laboratorium jest zapewnienie jakości świadczonych usług laboratoryjnych w oparciu o spełnienie wymagań norm dotyczących badań oraz przygotowanie i doświadczenie pracowników laboratorium, którzy te badania wykonują.

 • Szkolenia i organizacja seminariów

  Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej. Programy szkoleń są uzgadniane i dostosowane do aktualnych potrzeb naszych klientów i zawierają przydatne w praktyce informacje. Szkolenia i trenerzy są oceniani przez uczestników co pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu jakości szkoleń oraz uwzględnianie sugestii Klienta.

 • Ratowanie projektów zagrożonych

  Posiadamy również doświadczenie w ratowaniu projektów "zagrożonych", kiedy wymagane jest szybkie i skuteczne działanie oraz pomoc dla Pełnomocnika Systemu Zarządzania w zakresie terminowego ukończenia projektu lub dostosowania do nowych wymagań.

 • Nadzór nad systemami zarządzania

  Nasza firma pełni rolę Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, realizuje programy audytów wewnętrznych u klientów, dokonuje przeglądów Systemu Zarządzania, aktualizuje dokumentacje i politykę działania firmy lub urzędu, oraz uczestniczy w audytach certyfikujących i nadzoru.

 • Zintegrowane Systemy Zarządzania

  Opracowaliśmy Zintegrowane Systemy Zarządzania zarówno dla firm jak i urzędów. Stosując metodę eliminacji zbędnych działań i zapisów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania skracamy czas realizacji procedur i upraszczamy systemy zarządzania.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania nt. proponowanych przez nas wdrożeń Systemów Zarządzania lub są Państwo zainteresowani naszą ofertą na wdrożenie

zapraszamy do kontaktu

drukuj góra
data aktualizacji: 03.07.2017, 20:07
Źródło: opracowanie własne