Informacje nt przetwarzania danych osobowych (RODO) / plików cookies » szczegóły

{AE_MOTTO}

{AE_MOTTO_OPIS}

{AE_NAWIGACJA}


Powiększ tekst Pomniejsz tekst

System Zarządzania Jakością

Celem systemu zarządzania jakością jest poprawa jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług i poprawa obsługi klientów.

Efektem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest zmniejszenie ilości niezgodności i braków wewnętrznych oraz reklamacji klientów.

Informacje o Systemie Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. System umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku.

Podejście procesowe stosowane podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakości usprawnia obieg informacji i dokumentów w instytucji oraz wprowadza dokładny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników. Organizacja uzyskuje także efekt zwiększenia zadowolenia klientów poprzez dokładne spełnienie ich wymagań i oczekiwań.

Systemy zarządzania jakością stanowią podstawę do wdrażania kolejnych systemów zarządzania, takich jak zarządzanie środowiskowe lub zarządzanie BHP - takie systemy są wtedy zintegrowanymi systemami zarządzania.

Aby zapoznać się z naszym podejściem do wdrożeń zapraszamy na stronę: Nasze podejście

Zarządzanie Jakością - grupa docelowa

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 można wdrożyć we wszystkich rodzajach instytucji, od firm jednoosobowych aż po międzynarodowe koncerny. System ten ma także zastosowanie we wszystkich branżach, dla wszystkich produktów i usług.

Czas wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2015 w zalezności od specyfiki klienta może trwać od 6 do 12 miesięcy. Głównymi czynnikami są tutaj takie elementy jak wielkość organizacji, stopień informatyzacji oraz zaangażowanie pracowników. Przed rozpoczęciem wdrożenia wspólnie z klientem określamy harmonogram wdrożenia i w zależności od stopnia pilności tematu dla klienta ustalamy ramy czasowe projektu. Z naszego doświadczenia wynika, że przy dużej aktywności ze strony klienta system można wdrożyć nawet w 3 miesiące - pozostają natomiast jeszcze kwestie związane z wymogami jednostek certyfikujących - każda jednostka wymaga, aby system przez określony okres czasu (np.: kwartał lub pół roku) funkcjonował, tak by powstały zapisy, które można sprawdzić w trakcie audytu certyfikującego.

Główne korzyści z wdrożenia ISO 9001:2015

 • poprawa jakości wyrobów i usług
 • identyfikacja i optymalizacja procesów w organizacji
 • usprawnienie obiegu informacji w organizacji
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju organizacji,
 • zwiększenie zaufania aktualnych i przyszłych klientów organizacji, oraz partnerów biznesowych
 • określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności
 • usprawnianie działania i ciągłe doskonalenie organizacji oraz adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych
 • poprawa konkurencyjności i wizerunku firmy na rynku
 • możliwość pozyskania środków z funduszy UE
 • narzędzie dla Zarządu umożliwiające zbieranie danych i podejmowanie na ich podstawie decyzji strategicznych dot. rozwoju firmy
 • zmniejszenie kosztów braków wewnętrznych i reklamacji

Klienci, którzy wdrożyli System Zarządzania Jakością

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami, których udzielili nam klienci.


Aby rozwinąć listę wybranych klientów kliknij w poniższe przyciski:

Urzędy Firmy produkcyjne i usługowe


Zainteresowany ofertą?

Jeżeli chcą Państwo uzyskać ofertę zapraszamy do kontaktu!
Zadzwoń pod numer 601 533 098 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się celem przedstawienia naszej oferty na System Zarządzania Jakością.

Interesuje mnie System Zarządzania Jakościądrukuj góra
data aktualizacji: 03.07.2017, 20:07